Xô viết Tối cao

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Xô Viết Tối cao)

Xô viết tối cao (tiếng Nga: Верховный Совет) là một tên gọi chung của