Stress

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Xúc kích)

Từ Stress hay Căng thẳng, Sức căng có thể đề cập đến:

Các ngành khoa họcSửa đổi