Xương sàng là một xương lẻ thuộc khối xương sọ ngăn cách khoang mũinão. Xương này nằm tại trần của ổ mũi, giữa hai ổ mắt. Xương sàng có khối lượng nhẹ do cấu trúc dạng bọt biển. Đây là một trong những xương tạo nên ổ mắt.

Xương sàng
Cranial bones
The seven bones which articulate to form the orbit. (Ethmoid is brown, between the red and the purple marked bones)
Latin os ethmoidale
Gray's subject #36 153
MeSH Ethmoid+bone

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Phần sọ bao bọc não