Xưởng phim Khoa học - Giáo dục Triều Tiên

SEK Studio là tên viết tắt của Xưởng phim Khoa học - Giáo dục Triều Tiên (Scientific Educational Studio of Korea), hay còn được biết đến với tên gọi Xưởng phim thiếu nhi 26 tháng Tư.

Xưởng phim Khoa học - Giáo dục Triều Tiên
Ngành nghềHoạt hình
Trụ sở chínhQuận Trung tâm - Bình Nhưỡng
 CHDCND Triều Tiên
WebsiteIMDb
Tel: 850-2-18111-3818332
Fax: 850-2-3814757

Phim đã sản xuất sửa

Xem thêm sửa