Xưởng phim hoạt hình hay hãng phim hoạt hình là một công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình. Họ có quyền riêng về bán hàng và quyền sáng tạo cho các nhân vật do công ty tạo ra, giống như các tác giả giữ bản quyền. Trong một số trường hợp ban đầu, họ cũng giữ quyền sáng chế trên phương pháp của hoạt hình được sử dụng trong xưởng phim nào đó mà đã được sử dụng để tăng năng suất.

Xưởng phim của Mỹ

sửa
 
Raoul Barré
 
Walt Disney

Thị trường Direct-to-video

sửa

Xưởng phim Nhật Bản

sửa
 
Hayao Miyazaki

OVA/thị trường OVA

sửa

Tham khảo

sửa