Xử Nữ

trang định hướng Wikimedia

Xử nữ là từ tiếng Việt cổ, chỉ người con gái còn trinh tiết. Ngoài ra, nó còn chỉ đến:

Xem thêmSửa đổi