X-Unikey là phiên bản của bộ gõ tiếng Việt UniKey trên nền Linux. Tác giả của X-Unikey là Phạm Kim Long. X-Unikey được công bố lần đầu vào tháng 1 năm 2004.[1]

Bộ máy xử lý tiếng Việt của UniKey cũng được đưa vào SCIM với tên gọi scim-unikey.

X-unikey có các đặc điểm sau:

  • Nhỏ gọn
  • Hỗ trợ GTK_IM_MODULE
  • Cách bỏ dấu thông minh

X-Unikey được báo cáo thỉnh thoảng làm treo bàn phím một số ứng dụng.[2]

Một số thủ thuật sửa

  • Nháy chuột phải lên biểu tượng X-Unikey để thay đổi bảng mã khi gõ
  • Giữ phím CTRL và nháy chuột phải lên biểu tượng X-Unikey để thay đổi kiểu gõ

Tham khảo sửa