#40826D

Màu xanh crôm là chất liệu màu xanh lá cây ánh xanh lam, là màu của ôxít crôm ngậm nước, có độ bão hòa màu trung bình và tương đối sẫm. Nó được cảm nhận là có màu xanh lá cây nhiều hơn xanh lam.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #40826D
RGB   (r, g, b)      = (64, 130, 109)
CMYK  (c, m, y, k)   = (75, 49, 57, 0)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bằng tiếng Anh: