#009F6B

Màu xanh lá cây hay màu xanh lục là màu sắc hay gặp trong tự nhiên. Hầu hết các lá cây có màu xanh lục nhờ các chất diệp lục trong nó. Đa số người thấy màu này khi nhìn vào hình bên.

Xanh lá cây
Color icon green.svg
 — Tọa độ màu —
Bước sóng 520–570 nm
Tần số ~575–525 THz
 — Ý nghĩa thông thường —
nature, growth, hope, youth,lucky, sickness, health, Islam, spring, Saint Patrick's Day, money (US), and envy[1][2][3]
About these coordinatesAbout these coordinates
— Tọa độ màu —
Số Hex #00FF00
sRGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
Nguồn chú thích sRGB approximation to NCS S 2060-G[4]
B: Tiêu chuẩn hóa thành [0–255] (byte)

Màu xanh lá cây có bước sóng từ 500-565 nm.

Tọa độ màuSửa đổi

  • Số Hex = #00FF00
  • RGB (r, g, b) = (0, 255, 0)
  • CMYK (c, m, y, k) = (100, 0, 100, 0)
  • HSV (h, s, v) = (120, 100, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  •   Phương tiện liên quan tới Green tại Wikimedia Commons
  1. ^ “Results for "green". Dictionary.com. Lexico Publishing Corp. 2007. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2007. 
  2. ^ Oxford English Dictionary
  3. ^ Khalifa, Rashad (trans). “Sura 76, The Human (Al-Insaan)”. Quran The Final Testament. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2007. 
  4. ^ The sRGB values are taken by converting the NCS color 2060-G using the "NCS Navigator" tool at the NCS website.