Xanh lá cây

màu sắc
 

#00FF00

Màu xanh lá cây hay màu xanh lục là màu sắc trong tự nhiên.Hầu hết các lá cây có màu xanh lục nhờ các chất diệp lục trong cây.Đa số người thấy màu này khi nhìn vào hình bên.

Xanh lá cây
 
Tọa độ phổ
Bước sóng520–570 nm
Tần số~575–525 THz
Ý nghĩa chung
nature, growth, hope, youth,lucky, sickness, health, Islam, spring, Saint Patrick's Day, money (US), and envy[1][2][3]
Về các tọa độ này     Các tọa độ màu
Bộ ba hex#00FF00
sRGBB  (rgb)(0, 255, 0)
NguồnsRGB approximation to NCS S 2060-G[4]
B: Chuẩn hóa thành [0–255] (byte)

Màu xanh lá cây có bước sóng từ 500-565 nm.

Tọa độ màuSửa đổi

  • Số Hex = #00FF00
  • RGB (r, g, b) = (0, 255, 0)
  • CMYK (c, m, y, k) = (100, 0, 100, 0)
  • HSV (h, s, v) = (120, 100, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  •   Phương tiện liên quan tới Green tại Wikimedia Commons
  1. ^ “Results for "green". Dictionary.com. Lexico Publishing Corp. 2007. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2007.
  2. ^ Oxford English Dictionary
  3. ^ Khalifa, Rashad (trans). “Sura 76, The Human (Al-Insaan)”. Quran The Final Testament. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2007.
  4. ^ The sRGB values are taken by converting the NCS color 2060-G using the "NCS Navigator" tool at the NCS website.