Xe lội nước là một phương tiện vận chuyển khả thi trên đất liền cũng như trên hoặc dưới nước. Xe lội nước bao gồm xe đạpATVxe hơixe buýtxe tải, xe quân sự và tàu đệm khí.

Một chiếc xe lội nước dùng cho mục đích cứu hộ
Drozd xe lội nước vào Quân đội năm 2020 triển lãm

Nó là phương tiện đặc biệt giúp di chuyển trong các môi trường khó khăn, lầy lội như bùn lầy, hồ ao,...

Lịch sử Sửa đổi

Sử dụngSửa đổi

 
Một chiếc xe thiết giáp lội nước

Xe lội nước thường dùng trong mục đích dân sự là cứu hộ, thám hiểm, khảo sát,... Trong mục đích quân sự là do thám, xe tăng lội nước, trang bị thêm vũ khí chiến đấu,...

Xem thêm Sửa đổi

Đọc thêm Sửa đổi

  • René Pohl: . Mit dem Auto baden gehen gót Verlag, Gut-Pottscheidt Konigswinter 1998,ISBN 3-89365-702-9
  • Ben Carlin, Half-Safe , Andre Deutsch TNHH 1955
  • Ben Carlin, The Half khác của Half-Safe , ISBN 0-9598731-1-2, Guildford Grammar School Foundation 1989

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi