Xe lội nước là một phương tiện vận chuyển khả thi trên đất liền cũng như trên hoặc dưới nước. Xe lội nước bao gồm xe đạpATVxe hơixe buýtxe tải, xe quân sự và tàu đệm khí. Nó là phương tiện đặc biệt giúp di chuyển trong các môi trường khó khăn, lầy lội như bùn lầy, hồ ao,... Xe lội nước thường dùng trong mục đích dân sự là cứu hộ, thám hiểm, khảo sát,... Trong mục đích quân sự là do thám, xe tăng lội nước, trang bị thêm vũ khí chiến đấu...

Một chiếc xe lội nước dùng cho mục đích cứu hộ
Drozd xe lội nước vào Quân đội năm 2020 triển lãm
Một chiếc xe thiết giáp lội nước

Xem thêm 

sửa

Tham khảo

sửa
  • René Pohl: . Mit dem Auto baden gehen gót Verlag, Gut-Pottscheidt Konigswinter 1998,ISBN 3-89365-702-9
  • Ben Carlin, Half-Safe , Andre Deutsch TNHH 1955
  • Ben Carlin, The Half khác của Half-Safe , ISBN 0-9598731-1-2, Guildford Grammar School Foundation 1989

Chú thích

sửa

Liên kết ngoài 

sửa