Xoay ngồi là một trong ba kiểu xoay trượt băng nghệ thuật. Nó được định nghĩa bởi một tư thế ngồi xổm mà mông của người trượt băng thấp hơn đầu gối của chân đang trượt.[1] Việc này tạo thành một góc nhỏ hơn 90 độ giữa đùi và bắp chân của chân đang trượt. Khi động tác xoay được thực hiện từ một cú nhảy, nó được gọi là xoay ngồi bay.

Động tác trượt băng nghệ thuật
Tên động tác:Xoay ngồi
Tên khác:Jackson Haines spin
VIết tắt:SSp
Thể loại động tác:Xoay
Đặt tên theo:Jackson Haines

Lịch sửSửa đổi

Xoay ngồi được thực hiện lần đầu tiên bởi Jackson Haines và đôi khi nó được gọi là xoay Jackson Haines.[2]

Xoay ngồi bay được thực hiện lần đầu bởi Gustav Lussi, có thể là Buddy VaughnBill Grimditch.[2]

Biến thểSửa đổi

Có nhiều biến thể của động tác xoay cơ bản này.

Hình ảnhSửa đổi

Trượt băng đơnSửa đổi

Trượt băng đôi và khiêu vũ trên băngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “ISU Communication No. 1445”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2007.
  2. ^ a ă Petkevich, John Misha (1989). Figure Skating: Championship Techniques. Sports Illustrated. ISBN 1-56800-070-7.