Xuân phân (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Xuân phân có nghĩa là:

MùaSửa đổi

Thiên văn họcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi