Xuồng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Xuồng có thể là một trong các nghĩa sau: