Xuyên không có thể là:

  • Cách gọi khác của Du hành không gian.
  • Một tiểu thể loại nghệ thuật của Nhật Bản. Chi tiết xem Isekai.
  • Một thể loại giả tưởng thịnh hành ở khối Hoa ngữ. Chi tiết xem Phim xuyên không.