Mở trình đơn chính

Yên (燕) là một vương quốc tồn tại ngắn ngủi ở vùng Bắc Kinh và bắc bộ Hà Bắc hiện nay vào đầu thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, thời gian cát cứ là 895 —913, thời gian cát cứ chính thức xưng đế là 911—913, nguyên thuộc phạm vi thế lực của Yên vương, Lô Long tiết độ sứ Lưu Thủ Quang. Yên được Lưu Thủ Quang lập nên vào năm 911, chỉ tồn tại 2 năm trước khi bị Lý Tồn Úc diệt.

Yên
Đế quốc

911–914
Yên (燕) là nước xanh đậm ở cực bắc của bản đồ (năm 913)
Thủ đô U Châu
Chính quyền Đế quốc
Hoàng đế
 •  911-914 Lưu Thủ Quang
Giai đoạn lịch sử Ngũ Đại Thập Quốc
 •  Thành lập 911
 •  Bãi bỏ 914
 •  Cái chết của Lưu Thủ Quang 914

Là người trị vì duy nhất của Yên, Lưu được sử sách ghi lại với sự tàn ác của mình, do đó, Yên còn được gọi là "Kiệt Yên" nhằm so sánh với chế độ của vua Kiệt thời nhà Hạ.

Tham khảoSửa đổi

  • Mote, F.W. (1999). Imperial China (900-1800). Harvard University Press. tr. 16. ISBN 0-674-01212-7.