Yên Giản công (chữ Hán: 燕簡公; trị vì: 414 TCN-373 TCN[1]), hay Yên Hậu Giản công (燕後簡公), để phân biệt với vị vua thứ 30 là Yên Tiền Giản công, hoặc còn gọi là Yên Ly công (燕僖公, trị vì: 402 TCN-373 TCN[2]), là vị vua thứ 34[3] hoặc 35[2] của nước Yênchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Hậu Giản công
燕後簡公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì414 TCN - 373 TCN
Tiền nhiệmYên Mẫn công
Kế nhiệmYên Hậu Hoàn công
Thông tin chung
Mất373 TCN
Trung Quốc
Thê thiếpPhùng Uyển Lan
Thụy hiệu
Giản công (簡公)
Chính quyềnnước Yên

Sử sách không ghi rõ quan hệ giữa Yên Giản công/Ly công và vị vua trước là Yên Mẫn công.

Theo Sử ký, năm 373 TCN, quân Yên đánh bại quân Điền Tề ở Lâm Doanh.

Năm 373 TCN[2][3], Yên Hậu Giản công/Ly công mất. Yên Hậu Hoàn công được lập lên ngôi. Sử sách không ghi rõ quan hệ giữa Yên Hậu Giản công/Ly công và Yên Hậu Hoàn công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Yên Thiệu công thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 35
  2. ^ a b c Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  3. ^ a b Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 39