Yên Tương công (chữ Hán: 燕襄公; trị vì: 657 TCN-618 TCN[1]), là vị vua thứ 19 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Tương công
燕襄公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì657 TCN - 618 TCN
Tiền nhiệmYên Trang công
Kế nhiệmYên Tiền Hoàn công
Thông tin chung
Mất618 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Cơ Vị
Thụy hiệu
Tương công (襄公)
Chính quyềnnước Yên
Thân phụYên Trang công

Ông là con của Yên Trang công- vị vua thứ 18 nước Yên[2], không rõ tên thật của ông. Năm 658 TCN, Yên Trang công mất, Yên Tương công lên nối ngôi.

Dưới thời Yên Tương công, sau khi đánh bại quân Sơn Nhung, nước Yên lại thiên đô trở về kinh đô cũ là Kế Thành[3].

Năm 618 TCN, Yên Tương công mất. Ông ở ngôi 40 năm. Yên Tiền Hoàn công[4] lên nối ngôi.

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  2. ^ Sử ký, Yên thế gia
  3. ^ Có hai thuyết, thuyết thứ nhất cho rằng Kế Thành tương ứng với quận Tuyên Vũ, Bắc Kinh ngày nay Kế Thành kỉ niệm trụ bia kí Lưu trữ 2007-09-29 tại Wayback Machine, thuyết khác cho rằng Kế Thành nay là khu vực trấn Lưu Ly Hà thuộc quận Phòng Sơn, Bắc Kinh
  4. ^ Sử ký không ghi rõ thân phận của Tiền Hoàn công

Tham khảo sửa

Yên Tương công
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Cha: Yên Trang công
Vua nước Yên
657 TCN618 TCN
Kế nhiệm
Yên Tiền Hoàn công