Yên Trị (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Yên Trị)

Yên Trị có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: