Yên Vũ Thành vương (chữ Hán: 燕武成王; trị vì: 271 TCN-258 TCN[1][2]), là vị vua thứ 42[2] hoặc 43[1] của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Vũ Thành vương
燕武成王
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì270 TCN - 258 TCN
Tiền nhiệmYên Huệ vương
Kế nhiệmYên Hiếu vương
Thông tin chung
Mất258 TCN
Trung Quốc
Hậu duệYên Hiếu vương
Thụy hiệu
Vũ Thành vương (武成王)
Chính quyềnnước Yên
Thân phụYên Ý công

Sử kí-Yên thế gia không ghi rõ thân thế thực sự của Vũ Thành vương cũng như quan hệ giữa ông với vua trước Yên Huệ vương. Năm 271 TCN, tướng quốc nước YênCông Tôn Tháo giết chết Huệ vương rồi lập Vũ Thành vương lên ngôi[3].

Năm 265 TCN, tướng Điền Đan nước Tề đem quân hợp quân với nước Triệu đánh Yên, chiếm vùng Trung Dương [4] của Yên.

Năm 259 TCN, nhân nước Triệu thảm bại trong trận Trường Bình, Yên Vũ Thành vương dụ dỗ vũ viên lệnh ở phía bắc của Triệu là Phó Báo, Vương Dung, Tô Xạ dẫn người sang hàng Yên.

Năm 258 TCN, Vũ Thành vương qua đời. Ông làm vua 13 năm. Con ông là Yên Hiếu vương lên kế vị.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, các thiên:
    • Yên Thiệu công thế gia
    • Triệu thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ a b Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  2. ^ a b Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 43
  3. ^ Sử ký, Triệu thế gia
  4. ^ nay là huyện Đường, tỉnh Hà Bắc
Yên Vũ Thành vương
Mất: , 258 TCN
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Yên Huệ vương
Vua nước Yên
270 TCN258 TCN
Kế nhiệm
Con: Yên Hiếu vương