Yết Đông (chữ Hán giản thể: 揭东区) là một quận thuộc địa cấp thị Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 850 km², dân số 1,21 triệu người. Mã số bưu chính là 515554. Quận lỵ đóng tại trấn Khúc Khê. Về mặt hành chính, quận này được chia thành 15 trấn: Khúc Khê, Vân Lộ, Ngọc Diếu, Đăng Cương, Pháo Đài, Địa Đô, Lâm Bàn, Nguyệt Thành, Bạch Tháp, Long Vĩ, Quế Lĩnh, Tích Trường, Tân Hưởng, Ngọc Hồ, Bộ Điền.

Tham khảo

sửa