Yển Sư (chữ Hán giản thể: 偃师市, Hán Việt: Yển Sư thị) là một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố này có di chỉ Nhị Lý Đầu thời nhà Hạ, di chỉ Bạch Điếm Thành thời nhà Thương. Thành phố này có diện tích 948,4 km2, dân số năm 2004 là 830.000 người. Yển Sư nằm ở phía tây tỉnh Hà Nam, phía đông giáp Phàn Nghĩa của Trịnh Châu, phía nam là Tung Sơn, phía bắc là Hoàng Hà. Thành phố Yển Sư được chia ra thành các đơn vị hành chính gồm 13 trấn, 4 hương, 332 thôn hành chính.

  • Trấn: Thành Quan, Đô Dương Sơn, Nhạc Than, Cố Huyện, Địch Trấn, Điền Trang, Lý Thôn, Khấu Điếm, Cao Long, Câu Thị, Phủ Điếm, Chư Cát.
  • Hương: Mang Lĩnh, San Hoá, Phật Quang, Đại Khẩu

Tham khảoSửa đổi