Y Mửi (sinh năm 1959) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Kon Tum.[1]

Tham khảoSửa đổi