Y Thông có thể là:

Địa danhSửa đổi

  • Y Thông, một huyện tự trị của dân tộc Mãn ở Tứ Bình, Cát Lâm, Trung Quốc.

Tên ngườiSửa đổi