Y Xuân (伊春市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số là 803.700 vào năm 2001. Địa cấp thị này được rừng bao bọc.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Đại Khánh quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Thành phố cấp huyệnSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Một huyện:

Tham khảoSửa đổi