Yakovlev UT-3, ban đầu gọi là AIR-17 và sau đó là Ya-17, là một loại máy bay cánh đơn hai động cơ, do Alexander Sergeyevich Yakovlev thiết kế cho Không quân Liên Xô (VVS).

Quốc gia sử dụngSửa đổi

  Liên Xô

Tính năng kỹ chiến thuật (UT-3)Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

none

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có tính năng tương đương

Tham khảoSửa đổi

  • Gunston, Bill; Gordon, Yefim (1997), Yakovlev Aircraft since 1924, London: Putnam Aeronautical Books, tr. 42–44 & 46–47, ISBN 0-85177-872-0