Yakovlev Yak-46 là một mẫu thiết kế máy bay dựa trên loại Yak-42. Những mẫu thiết kế này không được quan tâm.[1][2]

Yak-46
Kiểu
Nhà chế tạo Yakovlev
Tình trạng Hủy bỏ
Số lượng sản xuất 0
Phát triển từ Yakovlev Yak-42

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bill Gunston; Yefim Gordon (1997). Yakovlev aircraft since 1924. US Naval Institute Press. ISBN 978-1-55750-978-9. 
  2. ^ U.S. International Trade Commission. Global Competitiveness of U.S. Advanced Technology Manufacturing Industries. ISBN 978-1-4578-2609-2.