Yoro là một trong 18 tỉnh của Honduras. Tỉnh này có các khu vực đất nông nghiệp màu mỡ tập trung chủ yếu ở thung lũng sông Aguan và sông Sula Valley. Tỉnh lỵ là Yoro. Tỉnh có diện tích 7.939 km&sup2, dân số năm 2005 ước khoảng 503.886 người. Đây là nơi nổi tiếng với Lluvia de Peces (mưa ).

Vị trí của Yoro
Vị trí của Yoro
 1. Arenal
 2. El Negrito
 3. El Progreso
 4. Jocón
 5. Morazán
 6. Olanchito
 7. Santa Rita
 8. Sulaco, Yoro
 9. Victoria
 10. Yorito
 11. Yoro

Tham khảo

sửa