Ypres

Vị trí của huyện trong Tây Flanders
Quốc gia Bỉ
Vùng Vlaanderen Vlaanderen
Tỉnh West-Vlaanderen Tây Vlaanderen
Diện tích 549,62 km²
Dân số 104.506 (01/01/2006)
Đô thị 8

Huyện Ypres (tiếng Hà Lan: Arrondissement Ieper; tiếng Pháp: Arrondissement d'Ypres) là một trong tám huyện hành chính ở tỉnh Tây Flanders, Bỉ. Huyện này vừa là huyện hành chínhhuyện tư pháp. Tuy nhiên, huyện tư pháp Ypres cũng bao gồm các đô thị StadenMoorsledehuyện Roeselare.

Các đô thị sửa

Huyện hành chính Ypres bao gồm các đô thị sau:

Tham khảo sửa

Bản mẫu:Huyện tư pháp của Bỉ