Zuliani là một họ trong tiếng Ý. Những người đáng chú ý có họ này bao gồm:

  • Mauro Zuliani (sinh năm 1959), một vận động viên chạy nước rút Ý
  • Mirco Zuliani (sinh năm 1953), một sĩ quan Không quân Ý