¥ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ ¥)

¥ là ký tự được dùng cho các đơn vị tiền tệ sau đây: