Á châu học hay Nghiên cứu châu Á, một thuật ngữ được sử dụng thường ở Hoa Kỳ cho các nghiên cứu phương Đông và có liên quan với những người châu Á, các nền văn hóa, ngôn ngữ, lịch sửchính trị của họ. Trong phạm vi châu Á, nghiên cứu châu Á kết hợp các khía cạnh của xã hội học, lịch sử, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác nhằm nghiên cứu chính trị, văn hóa và kinh tế trong xã hội truyền thống và đương đại châu Á. Nghiên cứu châu Á hình thành một lĩnh vực nghiên cứu sau đại học tại nhiều trường đại học.

Á châu học là một chi nhánh của nghiên cứu khu vực, và nhiều trường đại học phương Tây kết hợp nghiên cứu châu Á và châu Phi vào một giảng viên duy nhất hoặc viện, như SOAS ở London. Nó thường được kết hợp với nghiên cứu Hồi giáo cũng theo cách trên.

Đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Graduate Programs in Asian
  • ANU College of Asia & the Pacific
  • Contemporary Asian Studies- University of Amsterdam
  • “Area Studies: Asia”. NYPL Recommendations: Best of the Web. USA: New York Public Library.
  • “Help for Researchers: Asia”. British Library.