Âm tắc môi-môi hữu thanh

(Đổi hướng từ Âm tắc đôi môi hữu thanh)

Âm tắc đôi môi hữu thanh là một phụ âm được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ nói. Ký hiệu cho âm này trong Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế là ⟨b⟩, ký tự tương đương trong X-SAMPAb.

Âm tắc môi-môi hữu thanh
b
Số IPA102
Mã hóa
Entity (thập phân)b
Unicode (hex)U+0062
X-SAMPAb
Braille⠃ (braille pattern dots-12)
Âm thanh
noicon

Các dạng Sửa đổi

IPA Mô tả
b b thường
b bật hơi
b vòm hóa
b môi hóa

Tham khảo Sửa đổi