Âu châu học là ngành của khoa học xã hội với mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội châu Âu. Chủ đề nghiên cứu gồm:

- Sắc tộc

- Văn hóa

- Kinh tế

- Ngôn ngữ

- Địa lý

- Lịch sử

- Quan hệ quốc tế

- Luật pháp

- Văn học

- Triết học

- Chính trị

- Xã hội

Đọc thêmSửa đổi

Đông phương học

Á châu học

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Library guides for European studies
  • “European Studies”. Research Guides. USA: Duke University Libraries.
  • “European Studies”. Library Guides. USA: Johns Hopkins University.
  • “European Studies”. Research Guides. USA: New York University. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2015.
  • New York Public Library. “History of Europe”. Research Guides. USA. + "Modern European History"