Đàm Sâm (Chữ Hán: 譚森) là người xã Sa Kệ, huyện Văn Lãng, phủ Tam Đới (Tam Đái) (nay thuộc thôn Sa Kệ, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Thông tinSửa đổi

Ông đỗ đệ Tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Mùi (1511) niên hiệu Hồng Thuận thứ 3 đời vua Lê Tương Dực. Đàm Sâm làm quan đến chức Thượng thư. Tên của ông được khắc vào bia Tiến sĩVăn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội.

Tham khảoSửa đổi