Theo bảng phân loại Dunham, đá hạt là đá trầm tích cacbonat kết cấu hạt không chứa micrit. Các khoảng trống giữa các hạt được lấp đầy bởi xi măng spat.

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi