Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai địa chất học

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Búa hay quả địa cầuSửa đổi

Cái liên kết wiki bạn dẫn đến địa vật lý chứ không phải địa chất.--Tranletuhan (thảo luận) 14:17, ngày 1 tháng 8 năm 2012 (UTC)

Sr tôi nhầm, có thể tôi tạo quá nhiều tiêu bản nên không để ý cái tên cho chuẩn. Bạn nên thêm interwiki vào các thể loại này để dễ quản lý. TemplateExpert (thảo luận) 15:20, ngày 1 tháng 8 năm 2012 (UTC)
Quay lại trang “Sơ khai địa chất học”.