Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai địa chất học

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Alphama trong đề tài Búa hay quả địa cầu

Búa hay quả địa cầu sửa

Cái liên kết wiki bạn dẫn đến địa vật lý chứ không phải địa chất.--Tranletuhan (thảo luận) 14:17, ngày 1 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời

Sr tôi nhầm, có thể tôi tạo quá nhiều tiêu bản nên không để ý cái tên cho chuẩn. Bạn nên thêm interwiki vào các thể loại này để dễ quản lý. TemplateExpert (thảo luận) 15:20, ngày 1 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Sơ khai địa chất học”.