Mở trình đơn chính

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đèo Khế trong bài thơ “Phá đường” của nhà thơ Tố Hữu ở đâu?. doanhnghiep hoinhap, 17/08/2016. Truy cập 15/11/2018.