Đình Lục Nà thuộc xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là ngôi đình duy nhất hiện nay ở huyện Bình Liêu.

Nguồn gốc lịch sử

sửa

Đình Lục Nà đã được xây dựng từ cách đây rất lâu đó là vào thời kỳ Hậu Lê. Đình Lục Nà là nơi thờ thần hoàng làng là ông Hoàng Cần, đây là một vị tướng quân, một vị anh hùng dân tộc đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến đấu đánh bại giặc phương Bắc đến xâm lăng đất nước ta, bảo vệ non sông bờ cõi và quê hương yêu dấu.

Hội Đình hàng năm

sửa

Hằng năm Đình Lục Nà bắt đầu khai hội từ ngày 16 tháng Giêng âm lịch, đình đã thu hút được đông đảo nhân dân trong vùng về đây tham gia lễ hội. Năm 2005 Đình Lục Nà đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Tham khảo

sửa