Đô la Mã Lai là tiền tệ của thuộc địa và bảo hộ của Anh. Nó được giới thiệu vào năm 1939 cho đến năm 1953, thay thế cho đồng tiền này.

Đô la Mã Lai
Đô la Mã Lai
Sử dụng tại Mã Lai
Đơn vị nhỏ hơn
 1/100đô
Ký hiệu$
Tiền giấy1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10.000 đô

Tỷ giá hối đoái là 1 nhân dân tệ = 2 shilling và 4 pence (60 nhân dân tệ = 7 pound)

Loại tiền tệSửa đổi

Tiền giấySửa đổi

 • 1 nhân dân tệ (xanh, xanh)
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 5 nhân dân tệ (xanh dương, vàng xanh)
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 10 nhân dân tệ (tím, đỏ)
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 50 nhân dân tệ
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 100 nhân dân tệ
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 1.000 nhân dân tệ
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy
 • 10.000 nhân dân tệ
  • Mặt trước: George VI
  • Mặt sau: Quốc huy

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi