Đô thị loại I

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Đô thị loại 1)

Đô thị loại I hay thành phố cấp I là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: