Đô thị loại II

trang định hướng Wikimedia

Đô thị loại II hay thành phố cấp II là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: