Đô thị loại III

trang định hướng Wikimedia

Đô thị loại III hay thành phố cấp III là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: