Đông Bắc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt từ Đông Bắc có thể chỉ: