Đông Giang (sông Trung Quốc)

Hệ thống sông Châu Giang. Sông Đông Giang trên bản đồ này viết là Dong

Đông Giang (tiếng Trung giản thể: 东江, phồn thể: 東江, bính âm: Dōng Jiāng) là chi lưu phía đông của Châu Giang tại miền nam Trung Quốc. Sông này dài 523 km. Diện tích lưu vực của nó chiếm khoảng 6,3% diện tích lưu vực của Châu Giang. Phát nguyên từ Việt Bắc, Cám Châu. Sông chi lưu chính của nó là sông Tầm Ô phát nguyên từ dãy Đại Trúc Lĩnh, huyện Tầm Ô, khu Chúc Sơn, tỉnh Giang Tây.

Hai chi lưu chính khác của Châu Giang là Bắc GiangTây Giang. Chính quyền Hồng Kông đã mua nước từ sông Đông Giang kể từ năm 1965. [1] Trên 70% nhu cầu về nước ngọt của Hồng Kông là nhập khẩu từ con sông này [2].

Các thành thị dọc sôngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Sông ngòi Trung Quốc: Hệ thống sông Châu Giang sửa

Tây GiangBắc Bàn giang - Nam Bàn giang - Liễu giang - Úc giang - Quế giang - Bắc Lưu hà - Hạ giang - La Định giang- Hồng Thủy hà - Kiềm giang - Tầm giang

Bắc Giang Trình giang - Vũ giang - Nam thủy - Ổng giang - Liên giang - Bà giang - Tân giang - Tuy giang

Đông GiangTân Phong giang - Thu Hương giang - Tây Kỳ giang - Tăng giang

Đồng bằng châu thổ Châu GiangLưu Khê hà - Đàm giang