Đĩa

trang định hướng Wikimedia

Đĩa là cách gọi chung chỉ những vật có dạng tròn và dẹt như:

Xem thêm

sửa