Ổ đĩa

trang định hướng Wikimedia
Trong tiếng Việt, khái niệm thuộc phần cứng máy tínhổ đĩa có thể đề cập đến:

Xem thêm Sửa đổi