Mở trình đơn chính
Eris, vật thể thuộc đĩa phân tán lớn nhất (giữa) và vệ tinh Dysnomia (phía trái của Eris)

Đĩa phân tán hay đĩa rải rác là một vùng xa của hệ Mặt Trời, với các tiểu hành nhỏ bị đóng băng phân bố thưa thớt, là một tập hợp con của vật thể ngoài Sao Hải Vương (TNO). Quỹ đạo của chúng có tâm sai khoảng 0.8, độ nghiêng so với mặt phẳng hoàng đạo khoảng 40°, và cận điểm lớn hơn 30 đơn vị thiên văn.

Danh sách thiên thể đĩa phân tánSửa đổi

Thiên thể Củng điểm Viễn điểm Ghi chú
2003 UB313 37.911 AU 97.651 AU Còn gọi là Eris.

Tham khảoSửa đổi