Đường cao tốc đô thị Dongbu

Đường cao tốc đô thị Dongbu (Tiếng Hàn: 동부간선도로, Hanja: 東部幹線道路) là tuyến đường huyết mạch ở Seoul nối liền Giao lộ Bokjeong (Nút giao thông Jangji) ở Jangji-dong, Songpa-gu, Seoul và Nút giao thông Sangchon ở Jangam-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do. Tổng chiều dài của con đường này là 32,53km[2][3] và là con đường thứ 6 trong số các tuyến đường huyết mạch Bắc Nam ở Seoul.

Tuyến đường thành phố đô thị đặc biệt Seoul số 61 shield}}
Tuyến đường thành phố Seoul số 61
Đường cao tốc đô thị Dongbu
서울특별시도 제61호선
동부간선도로
Thông tin tuyến đường
Chiều dài32,5 km (20,2 mi)
Đã tồn tại1992[1] – nay
Các điểm giao cắt chính
Đầu TâyGiao lộ Bokjeong, Jangji-dong, Songpa-gu, Seoul
Đầu ĐôngSangchon IC, Jangam-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
Hệ thống cao tốc
Hệ thống giao thông đường bộ Hàn Quốc
Đường cao tốc • Quốc lộ • Tỉnh lộ

Điểm dừng sửa

Seoul

Gyeonggi-do

Danh sách các cơ sở sửa

Đoạn phía Nam sông Hán sửa

IC: Nút giao (나들목) JC: Giao lộ (분기점) BR: Cầu (교량)

Loại Tên Kết nối Vị trí Ghi chú
Tiếng Anh Hangul
Kết nối trực tiếp với Đường cao tốc đô thị Bundang-Suseo
IC Bokjeong 복정 교차로 Heolleung-ro Seoul Songpa-gu Điểm bắt đầu
Thông qua giao lộ Ga Bokjeong, Quốc lộ 3, Songpa IC (Đường cao tốc vành đai 1 vùng thủ đô Seoul) chỉ có thể rẽ phải
IC Wirye IC 위례 나들목 Tancheondong-ro Đoạn Cầu cạn Tancheon
Chỉ có thể vào hướng cầu Cheongdam
Hướng đi Bundang
IC Jagok IC 자곡 나들목 Jagok-ro Gangnam-gu
IC Suseo IC 수서 나들목 Tỉnh lộ 23
(Yangjae-daero)
Đoạn Hầm chui Suseo
Chỉ có thể vào hướng Cheongdam
Hướng đi Bundang
IC Cầu Tancheon 1 탄천1교 Đường vành đai Nambu Đoạn Cầu cạn Tancheon 2
Chỉ có thể vào hướng cầu Cheongdam
Hướng đi Bundang
JC Phía Nam cầu Cheongdam 청담대교 남단 Olympic-daero
Bongeunsa-ro
Đoạn Cầu cạn Tancheon 2
Chỉ có thể vào hướng cầu Cheongdam
Hướng đi Bundang
Chỉ đi theo hướng cầu Cheongdam từ Đền Bongeunsa
BR Cầu Cheongdam 청담대교
Gwangjin-gu
JC Phía Bắc cầu Cheongdam 청담대교 북단 Quốc lộ 46
(Gangbyeonbuk-ro)
Neungdong-ro
강변북로와 직결

Đoạn đi trùng với Gangbyeonbuk-ro sửa

Đoạn Cầu Cheongdam ~ Cầu Seongsu đi trùng với Gangbyeonbuk-ro (Tuyến đường thành phố Seoul số 70, Quốc lộ 46 , Tỉnh lộ 23).

Đoạn phía Bắc sông Hán sửa

 • IC : Nút giao thông (나들목)
 • JC : Giao lộ (분기점)
 • IS : Giao lộ (평면교차로)
 • BR : Cầu (교량)
 • UD : Hầm chui (지하차도)
 • Những nơi không biết tên được chỉ định trong ngoặc đơn.
 • (): Chỉ theo hướng cầu Seongsu
 • (): Chỉ theo hướng Uijeongbu
Loại Tên Kết nối Vị trí Ghi chú
Tiếng Anh Hangul
JC Cầu Seongsu 성수대교 분기점   Quốc lộ 46
(Gangbyeonbuk-ro)
Eonju-ro
Seoul Seongdong-gu
IC Cầu Yongbi 용비교 Ttukseom-ro Chỉ theo hướng cầu Seongsu
IC Cầu Eungbong 응봉교 Tuyến đường thành phố Seoul số 51 (Gosanja-ro) Chỉ theo hướng Uijeongbu
JC Seongdong JC 성동 분기점 Tuyến đường thành phố Seoul số 30 (Đường vành đai Naebu) Chỉ theo hướng Uijeongbu
Chỉ theo hướng cầu Seongsu
BR Cầu Songjeong 송정교
IC Cầu Gunja 군자교 Tuyến đường thành phố Seoul số 50 (Cheonho-daero)
Tây: Dongdaemun-gu
Đông: Gwangjin-gu
IC Cầu Jangan 장안교 Tuyến đường thành phố Seoul số 92 (Sagajeong-ro) Tây: Dongdaemun-gu
Đông: Jungnang-gu
IC Cầu Jungnang 중랑교   Quốc lộ 6
(Mangu-ro)
JC Cầu Wolleung
(Wolleung IC)
월릉교
(월릉 나들목)
Đường cao tốc Bukbu
Tuyến đường thành phố Seoul số 20 (Hwarang-ro)
Madeul-ro
Seombat-ro
Nowon-gu Đường cao tốc Bukbu chỉ có thể đi theo cả hai hướng theo hướng Hawolgok
IC Cầu Wolgye 1 월계1교 Wolgye-ro
Hangeulbiseong-ro
BR Cầu Danghyeon 4 당현4교 Đoạn Hầm chui Choansan
IC (Trước Choansan) (초안산 앞) Madeul-ro Tây: Dobong-gu
Đông: Nowon-gu
Có thể vào từ hướng cầu Seongsu
IS Cầu Nokcheon 녹천교[4] Deongneung-ro Đoạn Hầm chui Maedeul
Đoạn Hầm chui Dobong
IS (Không xác định) (명칭 미상) Dongil-ro 213-gil Đoạn Hầm chui Dobong
IS (Không xác định) (명칭 미상) Dongil-ro 215-gil
IS Cầu Changdong 창동교[4] Nohae-ro Đoạn Hầm chui Nowon
Đoạn Hầm chui Dobong
IC (Trước Jaungo) (자운고 앞) Madeul-ro Có thể vào từ hướng cầu Seongsu
Đoạn Hầm chui Dobong
IS Cầu Sanggye 상계교 Nowon-ro
Banghak-ro
Có thể vào từ hướng cầu Seongsu
Đoạn Hầm chui Sanggye
Đoạn Hầm chui Dobong
IS (Không xác định) (명칭 미상) Hangeulbiseong-ro Nowon-gu Đoạn Hầm chui Dobong
IS (Không xác định) (명칭 미상) Dongil-ro 227-gil
IS (Không xác định) (명칭 미상) Suraksan-ro
IS Cầu Nowon 노원교   Quốc lộ 3
(Dobong-ro 170-gil, Dongil-ro 243-gil)
Đoạn Cầu vượt Surak
Chỉ dành cho hướng Uijeongbu
Có thể vào từ hướng cầu Seongsu
IC Hầm Surak 수락지하차도   Quốc lộ 3
(Dongil-ro)
Chỉ dành cho hướng Uijeongbu
Có thể vào từ hướng cầu Seongsu
UD Hầm Sangdo 상도지하차도 Gyeonggi-do Uijeongbu-si Không có lối vào
UD Hầm Jangam 장암지하차도 Không có lối vào
IC Sangchon IC 상촌 나들목   Quốc lộ 3
(Dongil-ro)
Điểm kết thúc
IC Jangam IC 장암 나들목 Sinpyeonghwa-ro Đoạn đi trùng với Dongil-ro[5]
Kết nối trực tiếp với Dongil-ro trên Quốc lộ 3

Hình ảnh sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa

 • MOLIT Bộ Giao thông vận tải của Chính phủ Hàn Quốc

Tài liệu tham khảo sửa

 1. ^ {{|url=http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1992012800209220002&editNo=2&printCount=1&publishDate=1992-01-28&officeId=00020&pageNo=20&printNo=21721&publishType=00020%7Ctitle=동부 도시高速道(고속도) 내일 개통|publisher=동아일보|publish=1992-01-28}}
 2. ^ 2014년 서울시 도로통계 Bản mẫu:웨이백, 서울정보소통광장.
 3. ^ 강변북로와 중첩되는 청담대교 북단 ~ 성수대교 분기점 구간도 포함된다.
 4. ^ a b Cho đến tháng 5 năm 2021 chỉ có thể sử dụng một làn đường theo hướng Cầu Changdonggyo → Cầu Nokcheongyo trên các tuyến đường bộ hiện có.
 5. ^ Từ Jangam IC đến Sangchon IC, đây là đoạn chồng lên Dongil-ro và được kết nối gián tiếp với Sinpyeonghwa-ro, và trên thực tế, Đường cao tốc đô thị Dongbu bắt đầu và kết thúc tại Sangchon IC.