Đường vành đai 3

trang định hướng Wikimedia

Đường vành đai 3 có thể là: