Đại (Chiến Quốc)

một nhà nước chư hầu xuất hiện thời gian ngắn từ năm 228 TCN cho đến 222 TCN

Đại là một nhà nước chư hầu chỉ xuất hiện một thời gian ngắn từ năm 228 TCN đến 222 TCN[2] trong thời Chiến Quốc, được xem như là một quốc gia tàn tồn của nước Triệu. Thái tử Triệu Gia, người anh trai của vua Triệu U Mục, trốn thoát với các tàn quân còn lại đến quận Đại sau khi chinh phục Triệu[2] và đã trở thành một vị vua mới của nước Triệu. Nhà nước tàn dư của ông bị chinh phục vào năm 222 TCN do nước Tần chiến dịch chống lại nước Yên.[2] Nơi kinh đô của ông bị phá hoại được tồn tại ở huyện Uất, Hà Bắc ngày nay, được gọi là Đại vương thành (代王城).

Đại quốc
Tên bản ngữ
  • 代國
228 TCN–222 TCN
Vị trí Đại (Tai) quận trong bản đồ nước Triệu (Zhao)
Vị trí Đại (Tai) quận trong bản đồ nước Triệu (Zhao)
Vị thếVương quốc tàn tồn
Thủ đôĐại quận (nay là đất Uất, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc)
Tôn giáo chính
Tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên[1]
Chính trị
Chính phủQuân chủ
Vương 
• 228 TCN - 222 TCN
Đại vương Gia
• 206 TCN
Đại vương Yết
Lịch sử 
• Quân Tần chiếm Hàm Đan, Triệu Gia xưng vương ở đất Đại
228 TCN
• Bị Tần diệt
222 TCN
Kinh tế
Đơn vị tiền tệTiền Trung Quốc
Tiền thân
Kế tục
Triệu (nước)
Nhà Tần
Đại
Phồn thể代國
Giản thể代国
Nghĩa đenNước Đại
Nơi mà bị phá hoại của Đại cổ ở huyện Uất, Hà Bắc.
Nơi ‘Tường’ Đại (墙代) phá hoại của Đại cổ cũng ở huyện Uất, Hà Bắc.

Đời Tần mạtHán Sở, một công tộc nước Triệu là Triệu Yết cũng xưng vương ở đất Đại để chống nhà Tần.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Huang Kejian 2010 p.185. From Destiny to Dao: A Survey of Pre-Qin Philosophy in China. https://books.google.com/books?id=bATIDgAAQBAJ&pg=PA185
  2. ^ a b c Xiong (2009), s.v. "Dai".
  • Li and Zheng, page 184
  • Shen Changyun, Zhaoguo Shigao [Draft History of Zhao], Zhonghua Book Co.
  • Xiong, Victor Cunrui (2009), Historical Dictionary of Medieval China, Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras, No. 19, Lanham: Scarecrow Press, ISBN 9780810860537.